Tính năng bang hội

  • Tất cả nhân vật có đẳng cấp từ 90 trở lên.
  • Đã xuất sư và không thuộc môn phái nào.
  • Hiện không là Bang chủ hay thành viên của bất kỳ bang phái nào.
  • Đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn, tại bản đồ Hoa Sơn Cảnh Kỷ Trường (294/218).
  • Chú ý: Hành trang có sẵn 1 Nhạc Vương Kiếm và 100 Vạn Lượng.

mua nvk

Mua nhạc vương kiếm bằng điểm tổng hợp tại NPC Sứ giả hoạt động.

 

Hướng dẩn lập bang

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc lập Bang

Nhân vật thỏa các điều kiện trên đến gặp NPC KiM Sơn Chưởng Môn và đối thoại:

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ
Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Sau khi lập Bang, cần lưu ý trong vòng 7 ngày, số lượng thành viên tối thiểu phải là 16 người nếu không Bang hội đó sẽ bị giải tán.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

 

Trong quá trình lập Bang, khi Bang hội có số thành viên ít hơn 16 người thì sẽ bị 7 ngày sát hạch và Bang hội đó sẽ vẫn bị giải tán nếu sau 7 ngày sát hạch không thỏa điều kiện 16 người.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Đồng ý các điều kiện trên, chọn dòng “Ta muốn thành lập Bang hội” để tiếp tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc bang hội

  • Tên Bang hội không được dài hơn 8 ký tự.
  • Mỗi Bang hội có tối đa 250 thành viên.
  • Chỉ được chọn phe phái 1 lần duy nhất: Chính phái (màu vàng), Trung lập (màu xanh), Tà phái (màu tím).
  • Tinh năng đổi màu phe Bang hội hiện tại chưa áp dụng.
  • Xác nhận các điều kiện trên thì chọn “Sử dụng” để tiến hành lập Bang.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ