Phần thưởng hoạt động cày tiền và xu

Dưới đây là thời gian hoạt động và phần thưởng nhận được khi tham gia các hoạt động

Tống Kim khung thưởng giờ 15h và 21h

Tích lũy Xu nhận được trận 15h Xu nhận được trận 21h
3.000 10 xu và 500 triệu kinh nghiệm cộng dồn  20 xu và 500 triệu kinh nghiệm cộng dồn
6.000 20 xu và 500 triệu kinh nghiệm cộng dồn   40 xu và 500 triệu kinh nghiệm cộng dồn
 10.000 40 xu và 1 tỷ kinh nghiệm cộng dồn  80 xu và 1 tỷ kinh nghiệm cộng dồn 
15.000  60 xu và 1.5 tỷ kinh nghiệm cộng dồn 120 xu và 1.5 tỷ kinh nghiệm cộng dồn
20.000  100 xu và 2 tỷ kinh nghiệm cộng dồn  150 xu và 2 tỷ kinh nghiệm cộng dồn

 

Tống kim 21h thứ 2,thứ 5,thứ 7 và chủ nhật sẽ có phần thưởng TOP tại npc Sứ giả hoạt động như sau:

TOP Tống kim 21h Xu nhận được
TOP 1 500 Xu
TOP 2 400 Xu
Top 3 300 Xu
TOP 4-10 200 Xu

Khi kết thúc tống kim các nhân vật có yêu cầu dưới đây sẽ nhận số xu và kinh nghiệm tương ứng

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

Phong Lăng Độ

-Khi hoàn thành tất cả các ải trên thuyền. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên từ 30 đến 40 Xu
Ngẫu nhiên từ 10 tới 20 Vạn
2 Tỷ kinh nghiệm cộng dồn

Thời gian mở bến thuyền vào 19h và 23g hàng ngày

(Lưu ý: chỉ có Bến Thuyền 1 hoạt động)

Viêm đế

-Khi hoàn thành tất cả các ải trên thuyền. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Ngẫu nhiên từ 25 đến 30 Xu
Ngẫu nhiên từ 5 tới 10 Vạn
1 Tỷ kinh nghiệm cộng dồn

-Khi tiêu diệt người sẽ nhân được 100.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

-Khi qua ải sẽ nhận được 1.000.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

-Khi tiêu diệt Boss sẽ nhận được 500.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

-Khi tiêu diệt Boss cuối sẽ nhận được 1.000.000.000 Kinh nghiệm không cộng dồn

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

(Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể tham gia hoạt động này 3 lần)

Vượt ải

-Khi hoàn thành tất cả các ải. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

10 Xu
Ngẫu nhiên từ 5 tới 10 Vạn
1 Tỷ kinh nghiệm cộng dồn

 

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

(Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể tham gia hoạt động này  3 lần)

Boss sát thủ

-Khi hoàn thành nhiệm vụ. Các nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Random 2xu
300 triệu kinh nghiệm không cộng dồn
50 Túi sự kiện

 

Ngoài ra còn thưởng thêm các ngày đặc biệt hay ngẫu nhiên các phần thưởng quý khác.

(Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể tham gia hoạt động này 8 lần/nv)