Lộ trình phát triển máy chủ Ba Lăng Huyện

Để các nhân sĩ nắm rõ hơn nhịp độ của Game, mời đọc qua nội dung này!

Lộ trình phát triển máy chủ Ba Lăng Huyện

 

Thời gian Nội dung lộ trình
19h 27/01/2021 Bắt đầu thử nghiệm máy chủ
15h 30/01/2021 Kết thúc thử nghiệm máy chủ
19h 30/01/2021 Chính thức khai mở máy chủ
20h 05/02/2021 Thất thành đại chiến
19h 06/02/2021 Mở nâng cấp trang bị Tữ Mảng và Phi Phong Cấp 6 và Ấn cấp 7
18h 08/02/2021 Mở tính năng Liên Đấu (Đơn đấu tự do môn phái)
19h 13/02/2021 Mở nâng cấp trang bị Kim Ô và Phi Phong Cấp 7 và Ấn cấp 8
19h 27/02/2021 Mở tính năng Trùng Sinh lần 1

Đây là phần cập nhật trong 30 ngày tới các chức năng lớn và quan trọng của Võ Lâm Hay.