Thất Thành Đại Chiến - Nội dung và phần thưởng

Bang hội nào chiếm được Long Trụ của hai thành chính là Lâm An và Biện Kinh sẽ đạt danh hiệu Quốc chủ và đồng thời tham gia vào tính năng tranh đoạt thiên tử tiếp theo.

Đối tượng

Tất cả nhân vật bôn tẩu tại Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí đều được tham gia.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
VLTK

Công Thành Chiến Lễ Bao

Phần thưởng khi tham gia Thất Thành Đại Chiến
VLTK

Hỗn Nguyên Linh Lộ

Chứa 100 điểm Tinh Lực

NPC liên quan

NPC Ghi chú
VLTK

Xa Phu Công Thành

Đứng gần xa phu tại các Thành

Báo danh

Thời gian

Từ 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

Cách thức báo danh
Cách thức báo danh Ghi chú
VLTK

Vào 18h00 - 19h00, thứ Sáu hàng tuần, bang chủ các bang hội có thể đến gặpNPC Xa Phu Công Thành để tham gia báo danh.

VLTK

Điều kiện tham gia là bang chủ phải báo danh đúng giờ!

VLTK

Đấu giá thành công sẽ nhận được thông báo.

 

Lưu ý

 • Không đủ tiền trong hành trang hoặc không đủ khiêu chiến lệnh trong bang sẽ không thể báo danh thành công.
 • Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh.

Cách thức tham gia

Cách thức tham gia Ghi chú
VLTK

Vào 20h00 cùng ngày báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành để vào bản đồ công thành.

VLTK

Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.

 

Lưu ý

 • Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
 • Công thành ở thành nào thì đối thoại với NPC Xa Phu để vào bản đồ công thành thành đó.
 • Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
 • 20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
 • Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
 • Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không có người chiếm sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
 • Một bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.

Phần thưởng

Phần thưởng Ghi chú
VLTK
 • Trong thời gian diễn ra Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ tham gia ở trong bản đồ công thành 5 phút sẽ được nhận điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy.
 • Kết thúc, thành viên của bang chiếm thành có thể gặp NPC Xa Phu Công Thành để nhận thưởng.

 

Phần thưởng khi cho Bang Chủ dại diện nhận thưởng khi chiếm được thành.

Phần thưởng Chiếm thành

1000 Vạn

500 Xu

1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

3 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Biện Kinh

800 Vạn

400 Xu

1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Lâm An

600 Vạn

300 Xu

3 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Tương Dương

600 Vạn

300 Xu

3 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Phượng Tường

600 Vạn

300 Xu

3 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Dương Châu

600 Vạn

300 Xu

3 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Đại Lý

 

Khi sử dụng Công Thành Chiến Lễ Bao sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm
Phúc Duyên Lộ Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
 Thủy Tinh Bánh sụ kiện cao
Tinh Hồng Bảo thạch Tiền đồng
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5 Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Phúc duyên lộ (Đại) Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Hỗn Nguyên Linh Lộ Hỗn thiên tiên đơn lễ bao
Hồi Thành Phù (lớn) Quả Hoàng Kim
Thủy tinh Tiên Thảo Lộ (đặc biệt)
Mặt Nạ Nguyên Soái Quả Huy Hoàng (cao)

 

Lưu ý

 • Chỉ có thành viên trong bang hội chiếm thành và đạt được 35 điểm tích lũy mới có thể nhận thưởng.
 • Đạt 35 điểm tích lũy nhưng thuộc bang hội không chiếm thành sẽ không được nhận thưởng.
 • 35 điểm tích lũy sẽ nhận được 1 Công Thành Chiến Lễ Bao.
 • 50 điểm tích lũy sẽ nhận được 2 bình Hỗn Nguyên Linh Lộ.
 • Bang hội chiếm thành sẽ nhận được 20 Công Thành Chiến Lễ Bao / 1 thành.
 • Chỉ có bang chủ mới nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao của bang hội.
 • Một bang hội có thể chiếm nhiều thành và có thể thu thuế của nhiều thành.
 • Bang hội chiếm thành sẽ giữ thành sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến đến trước giờ Công Thành của tuần sau.