Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Dã Tẩu (Nên Đọc) Và Hướng Dẫn Nâng Trang Bị

Mỗi nhân vật tối đa 30 nhiệm vụ/ngày ( Mốc 10-20-30 có kinh nghiệm cực cao )

 Lever 100>> mới có thể làm dã tẩu được

  Khi Open các bạn muốn nhận mốc 10-20-30 thì làm liên tiếp, không hủy bỏ bất cứ 1 nhiệm vụ nào kể cả hủy = mật đồ thần bí (Nếu hủy sẽ bị ngắt mốc liên tiếp)

 Bắt đầu ngày hôm sau trở đi các bạn chỉ làm liên tiếp được mốc 20-30 (cũng làm liên tiếp ko được hủy nv)

 

Số nhiệm vụ hoàn thành liên tiếp Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ
100 1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
300 1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
900 2 Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
1500

1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

1000 Vạn lượng

3000

1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

2000 Vạn lượng

5000

5000 Vạn Lượng

1 Huyền tinh khoáng thạch cấp 7

Hãn huyết long câu

Vị trí nâng cấp

Thợ rèn thần bí Lâm An (163/199)

Thợ rèn thần bi Ba Lăng Huyện (200/200)

Hướng dẩn nâng cấp

-Bạn bỏ vào 1 Trang bị hoàng kim theo yêu cầu.

-Huyền tinh khoáng thạch tùy theo %, càng nhiều thì tỉ lệ thành công càng cao.

-Tinh hồng bảo thạch và thủy tinh các bạn chỉ cần bỏ đủ hoặc lớn hơn số lượng yêu cầu (không cần tách ra cũng đc)